Tóth Lajos: A pészách titkai – Feltámadás ereje bennünk

Dátum: 2016. március 26. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227

A pészách üzenete a kivásárlás és egyben a felhatalmazás üzenete. Ha Istennek örökkévaló ünnepe, - elkerülés ünnepe - szerint élünk, akkor a világ rendszere felett tudunk működni.. Mert „Egyiptomnak” rendszere alacsonyabb szintű, Krisztus Országánál. Ez csak hit által működik. Elméddel nem tudod kitalálni, hogyan működik az engesztelés vére. A bárány vére meg fogja mutatni a jogaidat, majd meg fogja adni a hitet, hogy alkalmazni tudd. A HIT válasz a vér hatalmára. A megváltás terve nemcsak a megváltás materiális aspektusát tartalmazza, hanem a szellemit is. Amikor elhiszed és alkalmazod, megfogod látni az életedben. „Mennyire felülmúl mindent az Ő nagy hatalma a mi életünkben, akik abban a mértékben hittünk, ahogy az ő erejének uralkodó hatalmát a Felkent életében munkálkodni láttuk.” Ef 1:19