2018. június 2. Aratás gyülekezete

20180604

Üzenetsorozat célja, hogy életünkre nézve egyre nagyobb bibliai tartalmat adjunk. Amikor Isten kibocsájtja beszédét és annak jeleit a földre, átrendeződésre kerülhet sor globálisi méretekben. Ez által új vallási és társadalmi csoportokat kapcsolhat be a bibliai egyház megújításába az Úr. Ma tömegméretekben nem vagy hiányosan rendelkeznek bibliai alapokon álló szellemi ítélőképességgel, amely által felismerhetik a szolgálatok spirituális tartalmát és annak jelenségeit. Látni és érteni kétféle képen lehet: hamisan és valósan. Az emberektől alkotott hazug világot nevezi a Biblia evilágnak (gr. ólám hazze houtos aión), melynek nincs igazi valósága, amely csak az emberek képzeletében van meg. Ezzel a hazugsággal száll szembe Isten, amikor szolgái igehirdetése mellett a hallgatók valóság (igazság) érzetét hívja ki tanúnak, hogy lássák be, a valóság igaz rendje áll szava mögött. Szentírás a valóság befogadását nevezi értésnek. Így az egyik hívő az ige hallgatása közben sötétedhet, a másik viszont világosodhat szívében. Az a keresztény, akinek a szellemének belső iránya megegyezik Isten beszédével, annak gondolata leleplezett valóságból építkezik.  

 

 

2018. június 10. Aratás gyülekezete

 

20180609

Sokszor abba a hibába esünk, hogy a Valóság Szellemének szabadsága hatást gyakorol ránk, de hogy ez egész sorsunkban megvalósul-e, az egy más kérdés. A belső ember megerősítése konzekvens együttélést igényel a Valóság Szellemével. Látnunk kell, hogy szellemünket Isten eszközévé változtatta, amin keresztül Isten beszéde és annak minden képessége belép az életünkbe, hogy természetünk komponensévé váljon. Mi újjászülettünk a Valóság Beszédén keresztül. Isteni DNS átadás történt. Amikor az ember szelleme felszabadul a szellemvilágra, másképp látja a valóságot, mint a fizikai látás. Valóság Szellemén keresztül átkerülünk a természetesből a természetfelettibe. Hogyan lehet a Valóság Szellemének vezetésében járni? A te válaszod kulcs ehhez! A te reagálásodon múlik, hová fordul a személyiséged! Minden alkalommal, amikor az igéből építkezel, a Valóság Szelleme gondoskodik a segítségedről. Ekkor a Valóság Szelleme folyamatosan tanítja a szellemedet, hogy egyre több igazságra és valóságra ráébredj.

 

 

2018. június 17. Aratás gyülekezete

 

20180616

Isten el fogja húzni a függönyt és egy nagyobb mértékben le fogja leplezi önmagát és beszédét. Jelenleg egy un. spirituális káosz van az egyházban és ennek oka az, hogy nélkülözik Isten beszédének erejét, valóságát. A valótlan, azaz semmi is „kézzelfogható” a szellemvilágban. Ennek következménye, hogy a bevetett ige a szívben szétzilálódik, széthullik, majd kiesik a szívből. A valóság Szellemének is van ellentéte a hamis, üres beszéd, prédikáció. Képtelen kifejteni isteni emanációt, életet, identitást. Keresztény ember spirituális élete a valósághoz (gr.a-létheia: nem-elrejtettség) való viszonyától függ. Mivel pedig a valóság egyetlen forrása Isten és annak beszéde, nélküle a teremtmény semmit sem tehet. Ezért első sorban Istent kellene ismernie a valóság beszédének leleplező munkáján keresztül. Az Úr beszédét nem lehet személyénél alacsonyabb rendű dolgokkal összhangba hozni. A valóság beszéde nemcsak egy üres tartalmú szó, hanem benne van bizonyos mértékig maga Isten személye is, így tükrözi annak eszenciáját..

 

 

2018. június 23. Aratás gyülekezete

 

20180623

Az „emuná” héber szó megbízható platformra való építkezést jelent. A héber mentalitás számára a valóság az a biztonságos és hűséges dolog, amire bátran támaszkodhatunk életünk vonatkozásában. Egy biztos lényegi pont. Ahogyan kezeled a jelen helyzet kritikus problémáit, az meghatározza, hogy visszaesel-e majd a hétköznapi szintedre, vagy belépsz egy új szintre. Az áttörési pont akkor jön el, amikor veszed a szellemi elveket, amelyekben éltél az eddigi szinteden és áthozod azt a következő új szintre. Közben megváltozol belül, de az elvek transzferálható szilárd igazságok lesznek. Akkor jön el a valóság manifesztációja, amikor a maximum határán vagy annak a szintnek, ahol éppen tartasz és éppen azt próbálod kitalálni, hogy tudsz kijönni onnan ahol vagy, hogy oda juss, ahol Isten akar látni. Szükséged lesz egy új célra - nem álmodozásra -, ami méltó Istenedhez.

 

 

 

2018. június 30. Aratás gyülekezete

 

20180630

Az üzenet első részében a vallás munkájáról lesz szó, mint a hazug valóság. Hogyan épít ki hamis identitást, hamis hit célokat és egy hamis kereszténységet. A farizeusi kovász egész életünkben kísérteni fog. A valóságos igazságot pedig mindennél többre kell becsülnünk, ha a szívben értéket alakított ki. Második részben életünket sikerre vivő ígéretekkel foglalkozunk. Ígéretek a legnagyobb horderővel rendelkeznek sorsunkban. Amennyit elfogadsz, annyi valósul meg. Az Ígéretek elfogadása az újszövetségben való életet jelenti. Mindenkinek személyesen kell fogadnia és láttamoznia Isten ígéretét a saját hite által, különben semmi haszna sem lesz belőle. Ígéretek hidat képeznek a szövetség áldásaihoz. Semmi sem lehet bizonyosabb, mint az, amit maga Isten jelent ki és semmi sem történik meg biztosabban, mint az, amiért Ő esküvel kezeskedett. A testé lett ige, azaz Krisztus, telve van kegyelemmel és valósággal, igazsággal. Az igazság, egy magasabb valósága a realitásnak, amit érzékelünk.