Tóth Lajos: Visszatérés A Szentíráshoz - Valóság, és ami mögötte van

2018. június 2. Aratás gyülekezete

20180604

Üzenetsorozat célja, hogy életünkre nézve egyre nagyobb bibliai tartalmat adjunk. Amikor Isten kibocsájtja beszédét és annak jeleit a földre, átrendeződésre kerülhet sor globálisi méretekben. Ez által új vallási és társadalmi csoportokat kapcsolhat be a bibliai egyház megújításába az Úr. Ma tömegméretekben nem vagy hiányosan rendelkeznek bibliai alapokon álló szellemi ítélőképességgel, amely által felismerhetik a szolgálatok spirituális tartalmát és annak jelenségeit. Látni és érteni kétféle képen lehet: hamisan és valósan. Az emberektől alkotott hazug világot nevezi a Biblia evilágnak (gr. ólám hazze houtos aión), melynek nincs igazi valósága, amely csak az emberek képzeletében van meg. Ezzel a hazugsággal száll szembe Isten, amikor szolgái igehirdetése mellett a hallgatók valóság (igazság) érzetét hívja ki tanúnak, hogy lássák be, a valóság igaz rendje áll szava mögött. Szentírás a valóság befogadását nevezi értésnek. Így az egyik hívő az ige hallgatása közben sötétedhet, a másik viszont világosodhat szívében. Az a keresztény, akinek a szellemének belső iránya megegyezik Isten beszédével, annak gondolata leleplezett valóságból építkezik.