Dátum: 2018. március 03. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180303Sajnos hibáznak azok, akiknek nincs tudatosítva hitéletükben, hogy mennyei megtapasztalásaink idővel elhalványodhatnak. Amikor az ember csak a társadalmi vagy az egyházi szerepét akarja megélni, de a szellemi identitása részére nem lényeges, akkor hiába várja szellemi életére az eredményeket. Tisztázni kell önmagunkban először, hogy az újjászületés a szellemünket Isten edényévé és mécsesévé változtatta, amin keresztül az örökkévalóság és minden egyéb mennyei képességek be tudnak lépni életünkbe. Másodsorban pedig jövőnk attól függ, kik lettünk Krisztusban. Bibliaolvasást ennek a célnak kell alárendelni. Vagyis olyan szellemi képességek működését várjuk, amelyeken keresztül a Szellem képes tudtul adni velünk Isten jókedvének időszakát. Ez az un. most korszaka. Isten jelenléte elképzelhetetlenül forradalmasítani fogja a keresztény életet, szolgálatokat. A hívők egy része fel fog szabadulni a világ elnyomása és a kenet nélküli szolgálatok fárasztó behatásaitól. Új Istenélmények fognak megjelenni. A kenet képessége és célja, hogy visszahozzon a Szellem vezetése alá. Isten kenete a megkülönböztetés jele Istentől Rád vonatkozólag. A kenet kapcsolatának minősége függ az egyháztól is.

 

 

 

Dátum: 2018. március 10. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180310Először átvesszük Isten Szelleme milyen hatást tud kifejteni identitásunkra. Saul és Dávid felkenetése jó minták előttünk. Szent Szellem kenete, ajándékai minden hívő által működhetnek, ezért bátorítja Pál apostol a gyülekezetet, hogy kívánják az értékesebb karizmákat. Majd szót ejtünk arról, hogy az Isten jelenlétéhez és annak tanításához való rendellenes viszonyulásnak tartós hitbeli egyensúlyzavar származik. Szent Szellemnek nyilvánvaló, hogy az Ő szabadságának uralma a gyülekezetben nem épülhet ki ajándékok munkája és a kenethez való helyes viszony nélkül. Jézus Krisztus a kenet munkája oldaláról közelítette meg a szombattal kapcsolatos vitákat. A nyugodalom üzenete elidegenedett az eredeti szerepétől, holott az Istenkereső embert az ígéretekbe kellett volna vezetnie nem a törvénykezés alá. A kereszténység célja ma is az a nyugodalomban való felfrissülés. Ekkor Isten megosztja a kenet érdemeit és találkozási pontokat alakít ki bennünk a látható és a láthatatlan dimenzió között.

 

 

Dátum: 2018. március 17. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180317A nyugodalom azt jelenti, hogy Isten befejezte munkáját, megnyugodott a szombat napon az ember üdvössége érdekében. A szombatban megélhetjük mindazt, amit Isten előre eltervezett. Egy találkozási pont a látható és a láthatatlan világ között, ahol tényként elfogadjuk az üdvösség tervét részünkre. Mielőtt megszülettél, Istennél megvolt minden „előre segítség”, amire csak szükséged van és lesz. A nyugodalom az örökkévalóság helye, ahol önmagunk életét letéve, Isten jó tervéről elmélkedünk és Istent Szellemének vezetését engedjük munkálkodni bennünk. Minden, amire valaha szükséged lesz, elérhetővé tette számodra Krisztus vérében. Ezt nem lehet puszta vágyak által érvényesíteni. Az igazi hit, amiben élsz és jársz, mindig nyugodalomba vezet! Jézus szombati gyógyításai Isten munkái voltak. Azért tehette meg, mert azt Isten tette meg benne majd általa. Először látást kapott Atyjától, majd addig tudott eljutni hitben, amelyet megengedett neki Isten. Ha maga Isten is dolgozik szombaton a bűnös ember érdekében, akkor MI is dolgozhatunk vele együtt.

 

 

Dátum: 2018. március 24. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180324Nem csak azért követjük Jézust, mert csodáljuk. Nála megvan a tudás ahhoz, hogy mi számukra a következő lépés. Ha nem újulsz progresszíven a belső embered által, akkor garantálom, hogy gátolva vagy. A belső kenet által irányítani tudod az életedet. Mert a kenet megtanít a kihívásokkal szembeszállni. Ha semmibe vesszük a nyugodalom üzenetét, lassan gyülekezeteinkből a szellemi életforma eltűnik, helyette egy lelki (gr.pszükhikosz) kereszténység lesz standard. Egyházban az elvilágiasodás elleni védekezés megáll, féltve őrzött értékeit elnyeli a tudatlanság. Egy-két generáción belül megtörténik mindez. Szombat jelenti, az örökkévalóságba való kilépést, örökkévalóval való találkozást és örökkévaló rendeltetésünket. Ellenség célja, megállítani a hited munkáját a szégyen által. Szégyen tematikája: ahhoz szoktat, hogy elutasítsd Isten javait, és nem engedi a kegyelem általi befogadást. Spirituális értékteremtés nélkül életet alakít ki, hogy jelentéktelen légy és hamis imázsod legyen.

 

 

 

Dátum: 2018. március 31. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180331„Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára ült.” Zsid 8:1 Nyugodalom üzenetének megértéséhez elsőként a főpap személyét kell. Főpapunk pozíciója örökkévaló lett. Rendkívül fontos azonban az, hogy ezt a hitet nem lehet szétválasztani Jézus Krisztustól, Főpapunktól, aki engesztelő és helyettesítő áldozattunk. A nyugodalomba való bemenetel Jézus Krisztus főpapi vérében lévő megváltás és üdvösség hatalmába vetett bizalom által válik valóssággá. Ez a hit törvényének fundamentuma. Amikor nem hiszünk az üdvösség munkájában, hogy minden része kilett dolgozva életünkre nézve, (kész van), nem mehetünk be a nyugodalomba. Áron főpapnak és fiait az Úr választotta ki, hogy nagyon közel legyenek Istenhez és a nép áldozatait, ajándékait Ő hozzá vigyék. Akiket Isten közel enged magához, azokban kívánja megmutatni javait, dicsőségét. Szent Sátor (annak berendezései) és a papok sajátos összetételű olajjal voltak megkenve. Kenet közvetítő ereje tette Őket tisztelté az emberek előtt. Amennyire helyes a közeledésünk és kapcsolatunk Jézussal a felkent főpappal, annyira maradhatunk a kegyelem képességében.