%2012. %666 %13. %PM %17:%okt.

Isten kedvencei 6. rész Aratás

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. október 13.

12104A hit kitartása segít át bennünket az élet adta válságokon a válasz megtapasztalásáig. A hit összekapcsolja a bevetett mag üzenetét szívünkbe és realizálja a természetfeletti dolgokat, amelyeket szívünk szemeivel látunk. Hittel kell megkapaszkodnunk Isten szavába (mag) és ígéreteibe, még akkor is, amikor minden körülményünk arról próbál meggyőzni, vesztes helyzetben vagyunk. „Istennek az az ígérete, hogy bemehetünk a nyugalmába, még ma is érvényes. Nagyon vigyázzunk tehát, nehogy elmulasszuk ezt a lehetőséget! Hiszen nekünk is ugyanúgy hirdették az örömhírt, mint azoknak. De nekik nem használt az üzenet, mert amikor hallották, nem fogadták el, és nem hittek neki.”(megj. Kivéve Józsué & Káleb) Zsid. 4:1-2

 

 

1. rész

2. rész

%2012. %666 %27. %PM %17:%okt.

Isten kedvencei 7.

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. október 27.

12101Globális növekedés lassulásában a legnagyobb kockázatot az európai adósságválság megoldatlansága, csődkockázat és a pénzügyi problémák egyre több országra történő átterjedése jelenti. Az Ó- és Újszövetségben egyaránt, aki valamit is tett Isten céljainak megvalósulásaiért, megtapasztalta az Ő kedveltségének bőséges kiáradását. Nem azért jön Isten kedveltsége és jóakarata az életedre, mert megérdemled, hanem azért, mert Jézus megszerezte és kifizette Golgotán az árat érte. „Képes pedig Isten arra, hogy minden kegyelmét kiárassza belétek, azért, hogy mindenben, mindenkor, minden (tekintetben) elégségetek legyen, bőven teljék minden jótettre.” 2Kor 9:8 Vida

 

 

%2012. %708 %03. %PM %17:%nov.

Isten kedvencei 8. rész A kegyelem

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. november 3.

12111Kegyelem bőségét Isten azzal a céllal adja, hogy megismertesse kedveltségének bizonyítékát. Az lesz sikeres keresztény ember, aki ismeri a kegyelem bőségét, megtanulta, hogy hogyan tud ebből hit által állandóan átvenni, meríteni, és másokat is képes erre megtanítani. Vannak ugyan nagyon különleges megjelenési módjai is kegyelmének, de egy keresztény nem engedheti meg, hogy ezekre vágyakozzon csak. Nekünk kegyelmének abból a formájából kell élnünk, amely az Ő Igéjéből jelentetik ki, mégpedig folyamatosan. Mi megtartjuk és bevesszük a kegyelem beszédét, Ő pedig kinyilvánítja magát növekedő tendenciában részünkre. „Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.” 2Pét 3:18

 

%2012. %708 %17. %PM %17:%nov.

Isten kedvencei 9. rész Aratás

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. november 17.

12113A hívő emberben az Istenkeresés útján jön létre a kegyelem valóságos profitja. A Zsidókhoz írt levél 10. fejezetben egy nagyon fontos szempontból látjuk Krisztus kegyelmének áldásait. Az ószövetségi szentély szolgálat csak „árnyék”, nem pedig a mostani szolgálat valódi jellegét (pragmáit), lehetőségeit tükröző „kép” volt. Bár rámutat Isten törvényének erejére, és arra is, hogy Isten nem vállal közösséget a bűnnel, ugyanakkor előremutat (képeket közvetít) Krisztus teljesebb és tökéletesebb mennyei szolgálatára. A régi szövetségek is hordoztak kegyelmet, mert az igaz Istenkeresés tartalma kegyelmet hordoz és közvetít. Az újszövetség kijelentésének titka az, hogy Isten már kezdeményezett, létrehozta a szellemi sikereinket, és a hit ehhez kapcsolódik, majd elfogadja mindezt.

 

 

%2012. %708 %17. %PM %17:%nov.

Isten kedvencei 10. rész Kulcs

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. november 17.

12114Keresztényektől elvárás Isten Igéje által, hogy kegyelemben járjanak. Ez elvárás, és nem javaslat. Nagyon nehéz járni olyasmiben, amiről nem tudjuk igazából, hogy mi is az. Krisztus alázatában járni azt jelenti, hogy eléggé respektálod Istent ahhoz, hogy megszeretnéd tenni mindazt, amit Ő mondott. Az alázat által fog tudni növekedni a kegyelem életünkre vonatkozóan. (Jak.4:6) Ha megértjük, hogy miről szól Krisztus alázata, hogyan éljünk és járjunk ebben, akkor a Szentírás szerint (Jak.4:7)az alázat segíteni fog minket abban, hogy megszabaduljunk a gonosz minden munkájától. Sokszor az alázat hiánya miatt nincs erő életünkben arra, hogy szembenézzük a gonosszal.

 

 

ElsőElőző12KövetkezőUtolsó
2. oldal / 2