A győztesek között 5. rész – Reformok az eljövendő ítélet előtt

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. október 30.

gyoztesek kozott05

Amikor egy nemzet vagy egyén Istenhez könyörög kegyelemért, Isten annyira irgalmas lesz, hogy nemcsak politikai vagy szinkretista (jezabeli) fogságból szabadítja meg népét, hanem még hosszú évekig helyreállító építkezést tud biztosítani nekik. Amikor nemzeti megtérést hozott Jósiás király, -aki még Dávidnál is jobb szívű volt-, a prófétai szó nem elindította, hanem feltartóztatta az eljövendő ítéletet népe életében. Manasse bűne miatt a babiloni fogság visszafordíthatatlanul bekövetkezik. Kijelentette ezt Jósiás kortársa Sofóniás, túlhaladva ezzel a nemzeti kijelentés szintjét. AZONBAN, választ is ad arra, hogyan tud Isten egy korszakot spirituálisan élhetővé alakítani az un. „úr napja” előtt. „Keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekszetek; keressétek az igazságot (hb.cedeq), keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján!” Sof 2:3.

 

 

1.rész

2. rész