Kegyelemmel megkoronázottak – 3. rész Mennyei elhívás részestársai

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. június 6.

kegyelemmel megkoronazottak003A kedveltségnek olyan kijelölt ideje van az egyházon, amilyet még teljességében nem tapasztalt meg. A „hitre nézve becsületes” (Tim.3:8b) keresztények megjelenése hozzáférhetővé teszik, hogy a kegyelem hatása szerepet kapjon a hívők életében. Így új és egyben utolsó időszakba lépünk, ami már el volt tervezve. Nincs és nem is lesz ehhez hasonló időszak az egyháztörténelemben. Csak ragadd meg ezt, és kezdd el megvallani és elvárni, hogy hit által kegyelemből fogsz élni. Sok dolog felszabadul (elengedtetik) ami elkészíttetett számodra a világ alapítása előtt. „Ő pedig valóban megszabadított bennünket a halálos veszedelemből! Sőt, újra és újra meg fog szabadítani. Őbenne reménykedünk, hogy a jövőben is megszabadít bennünket.” 2Kor 1:10 „De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.” Mt 23:13.

 

1. rész

2. rész