Pszichikai vagy szellemi

Nochta Pál, MPE nagykőrösi gyülekezete, 2015. február 28.

Ábrahám és Lót külön válásának története azt mutatja számunkra, hogy a pszichikai (lelki) és a szellemi ember hosszú távon nem képesek egymás mellett maradni, mert a lelki ember nem képes felfogni a szellemi dolgokat, sőt, bolondságnak is tartja azokat. (1Kor. 2,14) Annak érdekében, hogy az újjászületésünk után ne lelki, hanem szellemi emberré váljunk, fel kell növekednünk. Ehhez Isten segítségül adja azokat a szellemi embereket (pld. szolgálati ajándékokat) akik előttünk járnak Krisztus követésében. „míg csak mind el nem jutunk a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, míg férfiasságunk bevégzetté nem lesz, s a Krisztussal való teljes beteltség korának mértékéig el nem jutunk, hogy ne legyünk tovább kiskorúak.” Ef. 4,13-14 Csia