Örökkévaló javak megjelenése az egyházban 2. rész - Mennyei célra rendelve

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. szeptember 13.

14093Teremtő nem adhat magasabb rendűt vagy értékesebbet, mint lényét, azaz önmagát. A szent egy bizonyos célra fenntartott, más számára nem megközelíthető állapotot jelent. Rendeltetése befolyásolás is egy különleges mennyei célra. Amíg bennünk felépül a szentség, idő szükségeltetik. A szentség átváltoztató folyamatának négy aspektusa van: azonnali, fokozatos, jogi és gyakorlati. Isten megváltásunktól kezdve Jézus Krisztus szentségét beszámítva, szentként tart számon bennünket. Azonban a megszentelődéshez kijelentés által férünk hozzá. A kijelentés hiánya célt tévesztetté teheti Isten népét. „Hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra, Sátánnak hatalmából Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által.” Apcs 26:18.

 

1. rész

2. rész