Örökkévaló javak megjelenése az egyházban 1. rész - Szentség megértése

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. szeptember 6.

14094Isten megáldotta és megszentelte a szombatot. Ezzel kifejezte, hogy elkülöníteni és spirituálissá akarja tenni a többi naptól. Meg akarja osztani egyházával karakterének valóságát és szent javait. A szentség Isten lényegének tulajdonsága. Isten szentsége és a világ romlott természete rendíthetetlen ellentétben állnak egymással. Az egyháznak Isten szentségének ábrázatára kell elváltoznia. Mennyei integritás nélkül senki nem látja meg az Urat. Csak olyan magasra mehetünk szellemben, amekkora kijelentést befogadunk a szentségéről. Amikor a szentséget az igén keresztül kijelentés által szívedben birtokba veszed, az fog: átalakítani, irányítani és az lesz lakozással jelen szellemedben. Azzal a kérdéssel foglalkozunk: Mi a szentség.

 

 

1. rész

2. rész