Örökkévaló javak megjelenése az egyházban 8. rész - Krisztusképűségünk

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. november 29

12111A szentség isteni image-et alakít ki bensőnkben. Így tudunk hitelesen Krisztusképűvé változni már a földön. A hívő ember létét, képességeit, céljait ez kell, hogy meghatározza. A megtéréskor minden hívőnek öntudatosan kellene odaszánnia magát a megszentelődésre és Istenképűségre (hb.elohim-celem). Isten Szelleme tesz bennünket alkalmassá erre az átalakulásra, aki előleget adott a mennyből, hogy garantálja sikerünket. Krisztus a láthatatlan javakat láthatóvá, Isten személyét pedig közelivé tette kegyelme által. Ezért a szentség perspektívája a kegyelem és megigazultság teljességében való járásunkat jelenti. A teljesség azt jelenti: tett következményeként beállt állapotra utal, ami az adott dolgot teljes egésszé teszi. A krisztusi teljesség gondolkodásunkat, értékrendünket és önképünket helyreállítja.

 

 

1. rész

2. rész