Örökkévaló javak megjelenése az egyházban 7. rész - Krisztus a Mi szentségünk

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. november 22.

14112Üzenetünk hangsúlyt tesz az istenivé változásunkra és az isteni karakterek megragadásának hogyanjaira. Végül Mózes elhívásán keresztül mutatjuk be az Istennel való egyesülésünk korlátlanságait. Egy tökéletes és teljes bűnbocsánatot, továbbá teljes gondviselést hozott Isten szeretete. Azonban akik elhiszik a Krisztussal való egyesülésünk reménységeit, azok földi életében un. isteni karakterek és értékek kezdenek megvalósulni. A megszentelődés folyamata bennünk kegyelemből kezdődik, majd egyre inkább kiábrázolódik Krisztus képe. Ez nem munka alapú, hanem ingyen ajándék. Krisztus főpapi szándéka az, hogy mindnyájan résztesesdjünk javaiből és élvezzük karakterünk átváltozását.“…ugyanazon ábrázatra elváltozunk…”1Kor.3:18 részlet.

 

 

1. rész

2. rész