Örökkévaló javak megjelenése az egyházban 6. rész - Krisztus titka

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. november 16.

14113Krisztus titkának leleplezése nélkül nem tudunk megszentelődni, hiszen a szentség éppen a Krisztussal való egységet jelenti. Krisztus nem erkölcscsőszként jelent meg, hanem a mennyei élet által. Ez a szent élet nem fogalom, hanem Krisztus. A szentség isteni tulajdonság, nem az emberé. Így megszentelődésünk nem földi célunk már, hanem természetfölötti megtapasztalásban való járásunk. A szentség kreatívvá és innovatívvá alakítja jövőnket. Szentsége csakis Krisztus szelleméből tud beáradni lényünkbe. Ezt nekünk is művelni kell azzal, hogy megnyitjuk szellemünket Krisztus titkának megértésre. „A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.” Péld. 9:10.

 

 

1. rész

2. rész