Vissza a jövőbe 8. rész - Átkódolás 2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. március 1.

14033Ha a királyi papságról beszélünk, akkor mennyei identitású szentekről van szó. Ez az ígéret Izraelnek szólt először. Amikor kijöttek a szolgaságból, be kellett volna menniük az ígéret földjére királyi papokként. Miért nem tudtak bemenni? Sajnos a múltban ragadtak. A legtöbb hívő megengedi, hogy ami a múltban történt, befolyásolja a jövőjét. Mózes utódja Józsué ezt látta előre. A tanítás szélesíteni fogja perspektívátokat és nyitogatni a szemeteket, hogy lássatok. Csak az Ő mennyei világosságga tud mennyei képességeket létrehozni. Mindez irgalmasságból fakad. "Ama napon, melyen eljön, hogy szentjeiben megdicsőüljön és mindazokban csodálat tárgya legyen, akik benne hittek. Mert a mi nektek tett tanúságtételünk hitelre talált. 2Thess 1:10 Csia