Szeretet és háború 1. rész - Isten megnyilvánuló jelenléte 1.

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. május 10.

14056Sátán a tradíciót a menny megtapasztalható jelenléte helyett ajánlja fel. A felekezeti hagyomány helyettesítheti Krisztus szeretetét és a mennyei image-et. Hatástalanná teszi a gyülekezetet, mert kijelentésen alapuló igazságokat hazugságokra cserél fel. Ennek a folyamatnak a vége emberi feltételezéseken alapuló szeretet és hit. Antiókhiában a hívőket nem keresztényeknek hívták, hanem Krisztusiaknak, azaz kenettel felruházottaknak. A kenet önazonossága alakította át őket belűlről. „És az Úrnak keze volt velük. Nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lettek...kiküldték Barnabást, hogy menjen el egész Antiókhiáig. Ki látta az Isten kegyelmét, örvendezett és intette mindnyájukat, hogy állhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban.”Acs. 11:21