Közösségből részesedés (Közösség Krisztussal 3. rész)

Váradi Norbert, Aratás gyülekezet, 2014. június 7.

14064Isten úgy tervezte, hogy közösség által fogja táplálni szellemi életünket. Amikor befogadjuk Isten beszédét szívünkbe, akkor kapcsolódás jön létre Krisztussal. Ha nincs kapcsolatunk vele, soha nem értjük meg igazán az újszövetség szellemi realitását. Isten Szelleme részünkre közösséget és részesedést szeretne nyújtani. Jézus azt mondta, hogy ha nem esszük a testét, és nem isszuk a vérét, nincs közünk Hozzá. Az Ő vele való közösség mások javára végzett szolgálat gyümölcsében nyilvánul meg. Ha ez nem történik meg, elveszítjük kereszténységünk eredetiségét. „Aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek (kifogástalanok) lesztek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hűséges (hithű) az Isten, aki elhívott a Fiának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak közösségébe.” 1Kor 1:9 Vida