Örökkévaló javak megjelenése az egyházban 10. rész - Mega Krisztus

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. december 13.

14122Jelentőséggel jöttünk a világra. Örökkévaló céllal rendelkezünk földi pályafutásunk során. Nem túlélőként vagyunk beprogramozva Istenünktől. Új emberünk Krisztusban lévő kapacitása a szellemi megegyezés törvényszerűsége alapján: Grandiózus, mega. Belső átalakuláshoz (megszentelődés) belső nyitottság és bölcsesség (mennyei intelligencia) kell. Az Isten és ember közötti hasonlóság fő katalizátora szívünk és belső emberünk. A perspektíva ebben minden emberi kvalitást meghalad. „És az apostolok nagy (gr.mega) erővel tesznek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról és nagy (mega) kegyelem volt mindnyájukon.” Apcs 4:33 És nem tanultam a bölcsességet, hogy a Szentnek (gr.Isten céljaira elválasztás) ismeretét tudnám. Péld 30:3.