A királyság elérhető X. rész –

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. március 2.

13033Láthatatlan Atyánknak keresését az újszövetség feltételei szabják meg. Mózesi sátor minden részlete igaz és valóságos a mennyben. Ez egyben prófétai tanítás a mennyei dolgokról és az ahhoz való kapcsolódásunkról. A menny felé mutat, illetve túlnyúl a láthatóból a láthatatlanba. A templom lényege, eljutni Atyánk által kezdeményezett és elfogadott módon a frigyládának tetejéhez, azaz a kegyelem királyi trónjához. „Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma (szentélye) vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek, ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.” 1Kor 3:16-17