Az óriások legyőzése 7. A sáfárság v.s kárhoztatás

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. május 25.

13052Az ember eredendő elhívása a transzcendens sáfársága. Az egyháznak hatalmat (sáfárságot) kell gyakorolnunk, mert Isten kormányát reprezentáljuk. Isten a sáfárságod által kifejeződik. Pál azt tanítja, a szellemi ember egy törékeny cserépedény, akinek feladata, mennyei erő által sáfárságban éljen. A gondviselés feladata előnyökért adatott, amelyek fenn vannak tartva számodra. Nem ahhoz vezet, amit te meg tudsz csinálni, ahhoz vezet, amit Ő tud megcsinálni. Ezt a feladatot a kárhoztatás bénítja, amely a legnagyobb szellemi betegség. „Jézus pedig felelvén, monda nekik: Avagy nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek hatalmát?” Márk 12:24