Az óriások legyőzése a házasságban - A potenciálod felszabadítása (3D: Dominancia, Demonstráció és Diadal)

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. május 4.

13055Az ige világossága hozza működésbe a szellemi törvényeket, amelyeknek következményei itt a földön láthatóan nyilvánulnak meg. Azt kell világosan meglátnod amit Isten már elvégzett a mennyben és megígért a földön házasságod részére. Ezért tudnunk kell, mi lett az elérhető számunkra, hogy ezáltal a házasság sikeresen bevégezze küldetését. Mihelyt ráébredsz a mennyből miként vehetsz át, reménységet fogsz kapni elképzeléseid megvalósulását illetően. „Hallottunk a Felkent Jézusba vetett hitetekről és szeretetetekről az összes szentek iránt van, amely a reménység miatt költözött belétek, ami a mennyekben félretéve vár reátok. Az egész világban, úgy nálatok is gyümölcsöt terem és növekszik attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok és az Isten kegyelmét igazán megismertétek.” Kol 1:5-6