A királyság elérhető V. rész –

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. február 2.

13025A megváltásnak fő célja, hogy bevezessen bennünket az atyaság megértésébe. Ebből a szeretetből való részesedés hozza létre megvalósulását az Isten és ember közötti egységnek. Atyaságból való elszakadás óriási károkat okoz a személyiségben. Mózes sasként szimbolizálja szeretet kapcsolatát Izrael és az Atya között. „Tőle romlott meg, „nem fiai s rajtuk van ez folt gyanánt!) egy fonák és facsaros nemzedék. Hát ezzel kellett fizetnetek az Úrnak, te hitetlen, nem-bölcs nép? Hát nem atyád és tulajdonosod ő neked, aki alkotott és alapított téged. Sivatag földön találta őt és süvöltő pusztaság kietlenében. Felkarolta őt, gondjaiba vette, őrizte őt, mint a szeme fényét. Mint sas őrködik fészkén, ül fiókái felett; kiterjeszti szárnyait, felveszi, evező tollán hordozza..” 5Móz 32:5-6;10

 

 

1. rész

2. rész