Tűzben élni! (A Szellemet meg ne oltsátok c. tanítás folytatása 12.12.15) Bevezetés: Suha Lászlóné Éva bizonysága

Tóthné K. Klaudia, Aratás gyülekezet, 2013. április 13.

13044Üzenet témája arról szól, mit is jelent az Atya tűzben való megjelenése, hogyan kaphatjuk meg tüzét, hogyan lehetünk szellemben buzgók. A tűz Izrael gondolkodásában (népvándorlás és honfoglalás óta) az Atya jelenlétének tulajdonságai között szerepel. De amikor Izrael népe tűzre gondolt, kivétel nélkül eszébe jutott az öt különböző áldozat bemutatása is. Harmadszorra pedig Pünkösdkor lévő kettős tüzes lángok a Szent Szellem jelképévé is lettek. „Ő Szent Szellembe és tűzbe merít majd alá titeket!” Jn.3:11b