Hogyan tudunk szellemi javakat átvenni?

Nochta Pál, Soproni baptista gyülekezet, 2012. október 7.

12105Atyánk közölte minden szellemi áldását részünkre Krisztusban, aki pedig a jövendő javak főpapja lett (Efézus 1,3; Zsidó 9,11). Ahhoz, hogy ezeket a szellemi javakat át tudjuk venni, a főpapunkhoz vagyis Krisztushoz szükséges kapcsolódnunk. A János 4,46-54-ben olvasható történetből a Szent Szellem megmutatja nekünk azt a módot, ahogy Krisztushoz járulhatunk és átvehetjük tőle ezeket a számunkra elkészített javakat. Fontos azonban, hogy ezt a tanítást ne módszerként alkalmazzuk, hanem arra figyeljünk, hogy mi az, amit ebből a Szent Szellem hangsúlyossá szeretne tenni. „Jézus azt felelte néki: Menj! A te fiad él! S az hitt a Jézus szavának. Elment.” Ján 4:50