Hétköznapi győztesek

Berki Csaba, Aratás gyülekezet, 2012. november 17.

12116Sokszor azt gondoljuk, akkor vallunk kudarcot, amikor elveszítjük kialakított tulajdonságainkat, megszerzett materiális dolgainak. Úgy képzeljük, ha mindezeket birtokoljuk, akkor győzedelmeskedtünk hitünkben. A győzelem feltétele az isteni élet szerepének megértése. Krisztusnak közbe kell lépnie a győzelmünk érdekében. A győzelem nem azt jelenti csupán, hogy megváltozunk bizonyos tulajdonságainkban, hanem azt, megváltoztatjuk teljes sorsunkat, életünket, lelkünket a megváltás győzelme által. A megigazulás ennek a tökéletes útját készítette elő számunkra, ami képessé tesz minket arra, hogy úgy éljünk itt a földön, ahogy Ő is élt. "Jön a világ fejedelme: és énbennem nincsen semmije.” Ján 14:30b