Az ígéretek birtokbavétele 1. rész - Láthatatlan megragadása

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. június 9.

12065Keresztény életünkben adódnak olyan korszakok, melyben terveink meghiúsulni látszanak, mint Izrael életében Refidimnél. Szellemi siker abban áll, hogy a kihívásokban, kísértésekben a hívő bele tudjon látni Atyánk ígéreteibe, a láthatatlan isteni valóságba. Minél többet fog fel szívünk ebből, annál alkalmasabbakká válunk a láthatatlan dolgokra való rendszeres átlátásra. Szellemi útjelzőként és egyben mintaként szemléljük az ígéretek megvalósulását Józsué szolgálatában. Nochta Pál bátorító és egyben figyelmeztető utószavával. „Részestársai lettünk Krisztusnak, ha ugyan a kezdeti bizalmi alapon mindvégig szilárdan megmaradunk (kitartunk). Mert amikor ezt mondják: ma, ha az ő hangját halljátok, nehogy megkeményítsétek szíveteket, mint az elkeseredéskor. (Refidimben)”Zsid. 3:13-14 Vida