Eljött a MOST

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2011. november 27.

111105Az elmúlt évtizedek során a magyarországi eklézsia több területen azért vált meddővé, mert Isten gyermekei a királyság tudatos építése helyett, egyéni ambícióikat akarták érvényesítetni. A rossz döntéseik gyümölcse az lett, hogy szellemi érzékenységük megtompult, szellemi látásuk meghomályosodott. Az üzenet célja Isten aktuális helyreállító szavának megértése a jelenben. Amikor királyság központú lesz a gondolkodásunk és ez kerül látóterünk fókuszába, akkor elkezdenek a dolgok helyreállni az életünkben. "Ismét meghatároz egy napot: "MA", amint Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogy előbb is mondtuk, "MA", ha az Ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket." Zsid.4:7 v.ö Zsolt.95:7