Árvaság szelleme 3. rész - Illés szellemének helyreállító munkája

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2011. november 19.

Az árvaság a szív egy olyan hozzáállása, ami megakadályozza, hogy az emberek mindazzá váljanak, akik Istenben lehetnének. Malakiás próféta szerint az un. „Illési szellem” inaktiválni képes az árvaság szellemének munkáját, amikor is az atyák szívét a fiakhoz fordítja. Ebben az üzenetben felvázoljuk ennek a szellemnek helyreállító módját, funkcióját és jellemzőit. "Jézus pedig felelvén, monda nekik: Illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít." Máté 17:11