Dátum: 2018. április 7. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180407Üzenet első része szellemi életünk nyitottságáról szól. A második felének témája: hova tart családunk. Családok nyugodalomban való platformjuk megismerés és növekedés alatt áll. Ez kellene, hogy motiválja a házaspárokat. Nyugodalom Isten királyságát és az üdvösség elérhetővé tett ígéreteit tartalmazza. Isten bevégzett munkájában való időzítés és az abból való kitekintés rendszeresen felülhaladja Istenről szóló ismereteinket. Ezért nem korlátozzuk, vagy nem tesszük korlátlanná az Istenre vonatkozó gondolatainkat. Akkor rekedhet meg a láthatatlanba való belelátásunk, ha saját hiábavaló, istentelen gondolataink erőtlenné teszik belső emberünket. A láthatatlan valóságok megragadása akkor eredményes, ha az ember Isten Igéjével összhangban álló képet alakít ki Istenről és javairól.

 

 

 

Dátum: 2018. április 14. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180414A téma tartalma az aggodalom hatása és „látómásos atyák” hiánya családban. Ma minden keresztény otthon a stresszel küzd. Az első felében „hit és az ige keverésének” módjáról lesz szó. Minden, amire szükséged lesz ebben az életben, készen áll az üdvösségben. Hit szava hír és csatorna a lehetetlennel szemben. Növekedik a családod érdekében a kihívásokhoz mérten. Mindig a szellemedben belül épül fel, 1 mag által. Aggodalom a nyugodalom ellenpárja. Amikor aggódunk, világ szerint gondolkodunk. Testvére a félelem és a kételkedés. Az aggodalom képzelet alapú és időhöz kötött. Lehet prevenció vagy egy TÖVIS a problémára, amihez nincsenek megfelelő képességeink vagy forrásaink. Aggodalom magányossá tehet, információszűkítő, stimulál, stresszel. A házasság mennyből jött létre, ezért látás nélkül korlátlanná válhat. Mi a látás? Több mint impulzus és intuíció. Belelátás és erő a cselekvésképességre. Erős képzelet arról, amit nem látsz, de létezik. Egy kép az új körülményekről. A nyugodalom hiánya a családokban, érzelmi sebeket okozhat. Ilyen például a házasság hajótörése, munkahelyi kudarc, az egészségkárosodás vagy megbecsültség elvesztése. Belső sérülések mindennaposak. Ha valaki sokáig él stresszben, az egyet nem értésben, vallási feszültségekben, parancsnoki fegyelemben és a lelki ke­gyetlenség más formái feszültségében, akkor a méltatlanság, bűntudat és szorongás bénító érzéseit hozhatja létre. A tönkrement keresztény házasságokban a gyermekek gyakran áldozatok.

 

 

1. rész:

2. rész:

 

Dátum: 2018. április 21. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20180421Újra és újra hangsúlyozni kell azt az igazságot, hogy a szombat valójában Isten népének a nyugodalmát jelenti. A zsidók számára elérhetetlen volt ez a nyugodalom mindaddig, amíg Isten ki nem szabadította őket az egyiptomi rabszolgaságból, ezért nekik erről a szabadulásról mindig meg kellett emlékezniük. Egykor mi is rabszolgák voltunk és nem volt számunkra felüdülés, de Isten egyszer csak erővel kirántott minket a sátán rabságából és átvitt minket az ő királyságába. Azonban a mai egyházban sokan, akik egykor újjászülettek, megfeledkeztek a megváltásról, valamint szabadulásukról. A nyugodalomba való bemenetel helyett saját céljaik megvalósításán kezdtek munkálkodni. Így lett mára sok keresztény antikrisztusivá. Nagyon sok gyülekezetben erőteljesen munkálkodik az Antikrisztus szelleme, melynek látható megnyilvánulása az, hogy sokan valamiféle politikai messiást látnak Jézusban, aki ezt a jelenlegi földi életet akarja tökéletesíteni. Így aztán sokan odaállnak olyan politikusok és „karizmatikus” vezérek mellé, akiken keresztül a sátán folyamatosan megtéveszti nem csak a világot, hanem azokat a közösségeket is, amelyek működésének lényege már nem Isten jelenlétének keresése, hanem csak egy vallásos rendszer építése és fenntartása. Így kerülnek az Antikrisztus szellemének fogságába mindazok, akik nem keresik a szombatba, vagyis az Úr jelenlétében való megnyugvást.

 

 

 2018. április 28. Aratás gyülekezete

20180428Jelenlegi politikai, kulturális és vallási élet nehézségeivel szemben a Szentírás vezetése nélkül az egyházak összeomlásként élhetik meg a változásokat. Jézus Krisztus egyszerűen és egyértelműen lefektette: az előrelátó hívő kősziklára építi fel a házát. A kősziklán való építkezés nélkül nincs stabil hitélet, harmonikus otthon. A kőszikla Isten Igéjének személyiségünkre való pozitív behatást jelenti, amelyre a bölcs keresztény családok építkeznek. Fundamentummal rendelkező gyülekezetekben az emberek Isten igéje felé nyitottak, könnyedén elkötelezik magukat. Krisztus a biztos fundamentum lehet csak a kiinduló és végpont generációnk számára. Kőszikla hatása által egy belső biztonságérzést kapunk a viharokkal teli körülmények között. A kősziklára való építkezésünk miatt, életünkben fennmarad a stabilitás még a nagyobb viszontagságok alatt is.