Dátum: 2018. január 06. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20180106Korinthoszi gyülekezettel vállvetve mondhatjuk, meggazdagodtunk minden teológiai tudásban, bár a kérdés nem az, hogy ismerünk-e már mind régi vagy legújabb igazságot és irányelvet a Bibliából, hanem az, hogy ezek szerint élünk-e vagy sem? Történelmünk nagy korszakváltáshoz közeledik. Felmerül a kérdés: milyen krízisek érik most az Egyházat? Ószövetségben a héber értelem, bölcsesség fogalom jelent szétválasztást és különbséget tevést is. A héber gondolkozási mód analitikus. Egyház tanításait tekintve, ma a szellemi élet kulcsszava: szétválasztás. Görögül a krízis szó szétválasztást, megkülönböztetést jelent. Jelenleg még tart egy érési folyamat, amelynek végére minden hívő Krisztus elé áll. Isten most nagyon türelmes. A prófétai kijelentések alapján az Egyház útjának befejezésekor szétválasztás történik. A szíveket ismerő Isten szétkapcsolja a névleges keresztényeket a ténylegesektől. Az egyh.tört. során két kategóriához tartozó keresztények mindvégig egymás mellett élnek, hiszen nem lehet és nem szabad őket szétválasztani, mivel senki sem tudhatja, kiből mi lesz még. A konkoly példázatában a törvénytelenség az egyik kulcsszó, a másik pedig a bűnre való csábítás. A botránkozásokat okozókról. Egyház életútja minden súlyos romlása ellenére teljes győzelemmel fog végződni. „Első zsenge a Krisztus; azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.” 1Kor 15:23

 

 

Dátum: 2018 január 06. Helyszín:Nagykőrös

20180106 2Egyház küldetése a nagy Király dicsőségének kifejezése. A hívő ember részére a reménység eszköz is arra, hogy általa jusson el eredeti méltóságához és tisztességéhez. Ahol ismertté válik az Egyház reménye, ott Isten dicsőségének (lényének) kinyilatkoztatása is bekövetkezik. Isten dicsőségéből ered királysága. Ma alacsony vízállás tapasztalható az Egyházban. Apály van. Azonban Isten önmaga személyiségét (dicsőségét) bele akarja sugározni először az Egyházba, majd a teremtésbe. Egyelőre nem tudjuk megszüntetni azt, hogy az Egyház és a világ ne szenvedjen. De ne is növeljük szenvedését azzal, ha figyelmen kívül hagyjuk a világ türelmesen vár dicsőséges állapotunkra! A remény is jól tudja ezt. Egyház jövője mögött hatalmas dicsőséges forradalom áll. „Megszabadul a teremtett világ is a mulandóság rabságából az Isten fiai dicsőségének szabadságára" Róm 8,21.