210410

2021.04.10.

"Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, az enyéim ismernek engem." Ján. 10:14. A víztől és Szellemtől való újjáteremtés az Újszövetségbe helyezi a hívőket. A hívő élet életértelme nem a lelkünk élete lett, hanem a mennyei birodalom.  Főpapunk a Krisztus ott tartózkodik. Most már az ádámi ember vagy Krisztus gondolkozása között választhatunk. Számukra a menny elérhető lett, sikerünk garanciája, mert ez jelent számunkra valóságos és futurisztikus perspektívát. Krisztusi emberek, akiket Krisztus birtokol mennyei identitású emberek, mert Krisztus véréből és szelleméből részesednek. A szellemi és hétköznapi tevékenységeik fókuszában a Krisztus szellemével való élet beteljesedése és fejlesztése áll.

 

 

 

 

2021.04.17.

20210417 2021. 04. 17.

A Krisztussal való megfelelő közösséget (részesedést) megvalósítani úgy tudjuk, hogy összekapcsoljuk szívünket a Szent Szellem Új.sz.-i szolgálatának kijelentés útján. Az isteni élet növekedése során Krisztus növekszik bennünk, mi pedig folyamatosan képviseljük Krisztust a világ és a Teste felé. Minél jobban megújul az értelmünk az Új.sz.-i Istentiszteletre vonatkozóan, annál jobban növekszik bennünk Krisztus. A mi szellemi növekedésünk Krisztusban a gyülekezet épülését szolgálja. A gyülekezeti élet csak a Krisztus megtapasztalásában való növekedésünk által lesz valódi. Ha nem növekszünk a szellemi fejlődésünk megbotránkozásaink miatt, akkor nincs áradása Krisztus életének bennünk. A gyülekezet épülése teljes mértékben a szellemünkben élő Krisztus kiterjesztésétől függ. A valódi átalakulás nem a tudás alapú, az ajándékok vagy az erő növekedése szerinti, hanem Krisztus növekedése bennünk a Szent Szellem által. Amikor a Szellem világosságot ad, meglátunk valamit Krisztusban. Ekkora a Szellem munkája intenzívebbé válik, nekünk azonnal engedelmeskednünk kellene neki, hogy kifejlődjön spirituális érzékenységünk. Amilyen mértékben sikerül elhagynod az érzéki élet (megbotránkozások) irányítását, olyan mértékű lesz a szellemi fejlődésed Krisztusban.

 

 

 

202104242021.04.24

Isten segítsen minket, hogy gondolkodásunkban tudatosan is foglalkozzunk a bensőnkben lévő megbotránkozásokkal (pl. sérülés, harag, fájdalom, bűnre csábítás) kapcsolatos dolgokkal józanul, a Biblia alapján. Isten adjon kegyelmet, hogy az egész szellemi életünk azért legyen egyre fejlődő, mert mi őrizzük a menyasszony tisztaságát a vőlegény (Krisztus) számára. Ő rajta kívül senkivel nem akarunk szellemi-lelki közösséget létesíteni, noha az idegen istenek körbevesznek bennünket, közöttük a haszon Istene. Telhetetlenség, korrupció és ragadomány. A botránkozásból szükség lesz meggyógyulni, mert függőséget alakít ki a haraggal, korrupcióval és téves ítéleteket teremt. Krisztus szelleme adjon nekünk erőt és bátorságot ahhoz, a hogy eltökélt állhatatossággal ragaszkodunk hozzá. A hitünket felfrissítve aktualizált kapcsolatot kialakítva Ö vele. 

 

 

 

 

- 2021.05.01.

20210501Ismeretes minden Krisztust követő számára Jézus felhívása: „Legyetek irgalmasok, miként a ti mennyei Atyátok irgalmas”. Ezzel mintegy a Biblia alapfogalmává, Isten legfontosabb jellemzőjévé s ugyanakkor mindannyiunk számára életcéllá is teszi az irgalmasságot Urunk. Azonban tisztázásra szorul a téma. Ugyan meghatározó parancs és fogalom, mégis sok félreértés kapcsolódik hozzá. Az irgalmasság bibliai értelemben gyűjtőfogalom, amely magában foglalja a kegyelem összes megnyilvánulását a kiszolgáltatottság és sorstalanság felé, amely a szabadságát vesztett ember szellemi-lelki rehabilitációját célozza meg. Az emberi méltóság alapja is. Nem a humanizmusról beszélünk, hanem az Isten-képűségről. Ezért az isteni irgalmasság emberi szolidaritással (sajnálattal) sem teljesen azonos. Irgalmasság megnyilatkozásának szükségszerű feltétele a kiszolgáltatottság felé való együttérzés. Azért kell az együttérzésről beszélnünk, mert az irgalmasság egyértelmű megnyilvánulási formája. Együttérzés az Isten által bennünk (bensőnkben) keltett emocionális és pszichológiai része. Az együttérzés amiatt is fontos, hogy megértsük, milyen háttere van egy gonosz korszaknak, embereknek és tetteknek. Illetve Isten válasza minderre, hogyan ad megoldást a megváltásban.

 

 

 

 

20210508 2021.05.08

Az irgalmasságok Atyja (2Kor.1:3) eltökélt azzal kapcsolatban, hogy irgalmát megmutassa felénk. Az irgalom (Isten flow-ja) elérhetővé vált az Újszövetségben! Miért? Mert jelenleg a kegyelem kijelölt korszakában élünk. Az irgalom tartalma több, mint szánalom. Jelentheti: támogatni, segíteni, gondoskodni, előnyben részesíteni vagy könnyebbé tenni. Isten nem azért tette, mert megérdemeltük, megszolgáltuk. Minek kell működni ahhoz, hogy együtt tudjunk működni Isten irgalmával? Mi nem is kapcsolódhatunk semmivel ami Istennel kapcsolatos, irgalmának szándéka nélkül! Mielőtt újjászülettünk, Istennél már megvolt minden irgalommal telt együttérzése. Isten meg nem érdemelt irgalma által születtünk újjá (Tit.3:5) és lettünk irgalommal felruházott népe. „Akik egykor nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok, akik azelőtt nem nyertetek irgalmat, most pedig irgalmat nyertetek.” (1Pt. 2:10)