Dátum: 2016. június 25. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227

Megtérés üzenetnek hiánya és félreértelmezése olyan tradíciókat épített ki az egyháztagokban, amelyek elválaszthatják őket az előre eltervezett jövőjüktől. Ez nem csak egy téma, szavakban egyszerűnek tűnik. Amikor a valódi megtérést (elme megújulása) kivesszük az egyház életéből soha nem lesz az emberek sorsában természetfölötti siker. Könnyű azt mondani, hogy a Szellem Úrrá lett életünkben, de hogy ez ténylegesen megvalósul-e az egy sorsdöntő kérdés.  Jelenések könyve szerint, a hét gyülekezetből ötnek fogalmuk sem volt arról, hogy meg kellene térniük. A bonyolult emberi személyiség rengeteg belső akadályt képes a megtérés (elme-csere) munkája elé állítani. Ádám és Éva esetében is ez látható, szellemükbe kijelentett és kidolgozott valóságok, hogyan lettek eltorzítva.

 

 

 

 

Dátum: 2016. július 2. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227

Tömény és sokkoló! Isten királyságában nem fordulhat elő az, kikerülöd a szellemi szabályokat, de megmenekülsz a következmények alól. Ha kivesszük a progresszív megtérést hitéletünkből, akkor magaslatokat építünk fel szívünkben. Progresszív megtérés alatt lévő ember nem azt mondja Istennek, biztosíts afelől, hogy elvétetett vétkem, hanem vedd el azokat a dolgokat, amelyek nem kedvesek előtted. Amikor megtérsz, meg nem újult elméd észreveszi, nem illeszkedik bele a benned lévő „friss identitásodba”. Az elme helyreállítás -értelmed szellemének megújulása- létrehoz egy folyamatos megtapasztalást, ami megengedi a szívünknek, hogy folytonosan összekapcsolódjon az új mennyei információkkal hitről-hitre. 

 

 

 

 

Dátum: 2016. július 9. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227

Szellemünkbe belehelyezett jövőképünk miatt tudjuk válságainkat kezelni. Kríziseink felnövesztenek. Megértésünk első lépését nem mi kezdeményezzük, hanem Isten, mégpedig jóakaratából. A második lépésben viszont már szükséges állandóan kezdeményeznünk értelmünk fejlesztését. Az ember értelemének több fajtája van. Pál levelei felszólítanak bennünket, hogy saját magunk újítsuk meg értelmünket. Amilyen mértékű elménk megújulása, olyan mértékben tudsz hited mértékében mozogni. Jóllehet kegyelemből megtértünk és jogilag pedig Isten igazságai vagyunk, mégis korlátozva lehetünk. A limit, hogy milyen messzire jutunk, lelkünkben van. Az elme (gr.nusz) megújulása segít abban, hogy ne önmagadnak élj és önmagad maradj!

 

 

 

 

Dátum: 2016. július 16. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227

Az Ú.sz. programja elménk megújítása, célja pedig szívünk szemének megnyílása. Mindezt Isten végzi bennünk. Megújult elme egyszerre szerszám, fegyver és ajándék. Az elme megváltozása szellemileg felnöveszt bennünket. Ezért az „elme-cseréje” a csodáink küszöbe. A válságainkban ráébredünk, hogy vannak tények – amelyek megváltoztathatóak -, bensőnkben kétségek rejtőznek és ellenséges környezetbe kerültünk. A megtérés adottságainkhoz szellemi tehetséget ad, szívünknek pedig belátó képességet hoz létre a láthatatlanba. Amikor fenntartjuk szívünkben az elhívásunk céljait, akkor isteni képességek segítenek győzelemre, miként Kálebnél láttuk.

 

 

 

 

Dátum: 2016. július 23. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227

Ha az életünkben vagy a környezetünkben a létezésünket meghatározó válságok állnak elő, akkor a legnagyobb ostobaság a részünkről az, ha ezeket a válságokat csak természetes eszközökkel akarjuk megoldani. Válságainkat Isten szemszögéből kell néznünk, mert azokra csak spirituális megoldás van, még pedig olyan, amit Isten Szelleme nyilatkoztat ki számunkra. Ezért túl kell látnunk ezen a látható világon és Ábrahámhoz, valamint a hit hőseihez hasonlóan a láthatatlanba, vagyis a mennyek királyságába kell beletekintenünk újra és újra. „Ez időtől kezdve Jézus hirdetni kezdte: Térjetek új felismerésre, mert közel van a mennyek királysága!" Mt. 4,17 Csia