Dátum: 2015. november 14.Helyszín: Aratás gyülekezet, Előadó: Tóth Lajos

D0CF62CB74F8F67F389F3A6BC4A2E73E99B8594E90B4BA7C18pimgpsh fullsize distrAz első részben meghatározzuk a megigazultságot: Isten fegyvere az engedelmességre. Ez isteni színvonalú cselekedetek előtt nyitja meg az ajtót. A vádló figyeli, milyennek látod magadat. Megigazult ember a gonoszság birodalmát uralhatja. A lehetőség, hogy mivé válhat az igaz ember Krisztusban, szívünkben van. Ha nem látjuk ezt hitben, jóllehet újjászülettünk és jogilag Isten igazságai lettünk, mégsem tudjuk megteremni az igazság gyümölcseit. A második részben Illés lesz újra a mintánk. Azoknak, akik kárhoztatásban járnak, nehéz magukévá tenni Isten igazságának áldásait. Az ellenség azért jön, hogy ellopja azt a képet, kik is vagyunk és mire képesek az elhívásunk és ajándékaink által.„ „Hit által hősökké lettek a csatában.”Zsid.11:34b Egysz.

 

 

1. rész

2. rész

 

Dátum: 2015. november 21. Helyszín: Aratás gyülekezet, Előadó: Tóth Lajos

Az ördög stratégikusan ténykedik ellenünk, azonban Isten megismerteti szándékát. Ádám vétkezett és a megigazultsága hamisságba fordult. Az ellenség átalakította megigazult önképét. A feltámadás győzelme visszavitte az egyházat oda, ahol Ádám volt elhívásakor. Megigazultságunk platform a győzelmünk számára. Ha prioritást adsz ennek, akkor győztes hatással lesz sorsodra nézve. A megigazulás hozza el azt a bizonyosságot, hogy SOHA NEM FORDULSZ VISSZA. Uralmi megbízásunk van, miként Illésnek is volt, de az Ő szívét megmérgezte Jézabel víziója. Illés elhívása prófétai-apostoli kormányzás lett volna 7000 istenkereső és 100 próféta felé. Sajnos elveszítette hitét elhívásában és az ahhoz kapcsolódó kegyelem természetfelletti képességeiben.

 

 

Dátum: 2015. november 28. Helyszín: Aratás gyülekezet

Azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy a hívők bizonyságtételükkel le fogják győzni a vádlót. Azt jelenti ez, hogy fókuszálnunk kell János apostol mennyei üzenetére, miszerint megismerjük a Bárány vérét, bizonyságtételünk hatalmát és mit jelent az, hogy életüket nem kímélték mindhalálig.  A vádló három dolgot használ győzelmünk visszatartására: 1. Hibás stratégia 2. Tudatlanság az igazság hatalmáról 3. Intellektuális hit. Mit kell neked tenned, hogy győztessé és szabaddá válj? Éld meg a kijelentetett igazságot. "És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket."  Ján 8:32

 

 

 

Dátum: 2015. december 4. Helyszín: Aratás gyülekezet, Előadó: Nochta Pál

20151204A Jelenések 12,10-12-ből kiderül, hogy a háború már az örökkévalóságban eldőlt, az ördög egy legyőzött szellemi lény. Számunkra viszont ez a győzelem még csak egy a jövőben valamikor megtörténő eseménynek tűnik, ezért kérnünk kell az Urat, hogy Szent Szellem által adjon nekünk kinyilatkoztatást, amely által betekinthetünk és belekóstolhatunk ennek a győzelemnek az örömébe. Sátán, e jelenlegi világrendszeren keresztül el akarja hitetni velünk, hogy a mi sorsunk bukással és vereséggel fog végződni. Ezért nekünk kitartóan kell keresnünk Istent ahhoz, hogy a lelkünk kiszabaduljon ennek az anyagi világnak a fogságából és átkerüljön a mennyei világ légkörébe. „Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg e nép, hogy te, az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket!” 1 Kir.18:37

 

 

1. rész

2. rész

 

Dátum: 2015. december 12. Helyszín: Aratás gyülekezet

1212Pünkösdkor elérkezett a Valóság Szellemének korszaka. Vajon engedjük-e, hogy Isten önmaga valóságában szolgáljon felénk? Akik a megváltás kegyelme alatt állnak, azoknak az életében nincs korlát az igazság valóságának növekedésben. Hitünk megtapasztalásának alapja a megértett, beépült, szellemi igazságok, amelyet a Szent Szellem (Valóság Szelleme) jelent ki részünkre. Ezek tehát az életünkben is valósággá és igazsággá válnak, majd ezekről teszünk tanúbizonyságot. Az ördög célja a hazugság általi kompromisszum kiépítése a való-igazsággal szemben. „Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság.. Ján 8:44a