Dátum: 2016. június 4. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Minden keresztényt a Szellem életével és erejével való rendszeres beteljesedésre kell megtanítani, annak ellenére, hogy volt már részük mennyei megtapasztalásban. Ez tesz bennünket képessé az Újszövetségben való élethez. Ha pusztán helyes etikát helyezzük magunk elé célnak, akkor bár kifejlődhet több pozitív tulajdonságunk, de még sincs bennünk a szellemi élet lényege. Ha viszont csak a természetfeletti erőre koncentrálunk, akkor egyensúlyzavart élünk át, mert az erő a Szellemben való élet megnyilvánulása és nem fordítva. „És mikor ezt mondta, rájuk lehelt és mondta nekik: Vegyetek Szent Lelket.” Ján 20:22

 

 

 

 

Dátum: 2016. június 11. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Istenkereső embert leginkább ma az foglalkoztatja, hogyan állítható meg az egyház dekadenciája. A Joel próféta könyvéből a szellemi megújulás első szakaszára mutatunk rá, amely visszatérés Isten eredeti tervéhez. Amikor nincs kellő ismeretünk arról, hogy mitől is fordulunk el és mibe térünk vissza, akkor nem juthatunk el azokhoz a dolgokhoz, amelyeket Isten előre eltervezett részünkre.  Kérdésünk: mi volt az első prédikáció tartalma pünkösdkor? Péter üzenete a megtérés, bűnbánat és a Szent Szellemnek vétele volt. Ahol megtérés és bűnbánat nélkül ígérnek sikeres kereszténységet, ott nem tudják meghatározni az evangélium igazi értékét és szellemi csalás áldozatává válnak a hívők.

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. június 18. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Az egyház Krisztus teljessége, aki mindeneket be akar tölteni mindenekkel. Istenünk nagyvonalú, nem mérőedényből méricskélve adja az Ő Szellemét. A prédikáció első felében a trónon ülő Krisztus uralkodói hatáskörének munkáját nézzük meg és ezzel párhuzamosan a hívők átruházott hatalmát.  Az üzenet második felében pedig a Szent Szellemben való élet fontosságáról, funkcióiról, gyakorlati működéséről beszélünk. Szellem vezetése kizárólag a jelenre vonatkozik, mindig élő, mindig a mostanra utal. A Szellemben való élet jelenti a Krisztusban való növekedésünket is, mert az Úr mértéket mindig a spirituális szomjúságunkhoz igazítja. „Mert hiszen egy Szellem által mi mindnyájan egy testté kereszteltetünk meg és mindnyájan egy Szellemmel itattattunk meg.” 1Kor:12:13

 

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. június 18. Helyszín: Nagykőrösi gyülekezet

0227

Elménk megújítása időigényes és céltudatos tevékenységet igényel. Amikor a megtérés igazságáról beszélünk, azonban hiányzik, az un. "elme-csere" ereje és hátasa hétköznapi életünkből, akkor kétséges, hogy valaha is láttuk volna azt, mi valójában a megtérés természetfölötti képessége. Tékozló fiú megbánta amit tett, de nem értette, hogy krisztusi identitásunk megtérésünkhöz viszonyítva jön és örökségünkbe vezet bennünket. A belső ember fejlődése következetes megtéréseket igényel. Rengeteg keresztény megtérése után nem kezdi a szellemének értelmi képességét használni, így a Szentírás pszichikai értelmezése folytán lebénítja fejlődését. A teljes valóságok megragadásához pótolhatatlan, hogy belső emberünk képes legyen hit által megérteni a látható mögött álló láthatatlan valóságokat.

 

 

 

 

Dátum: 2016. június 25. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227

Megtérés üzenetnek hiánya és félreértelmezése olyan tradíciókat épített ki az egyháztagokban, amelyek elválaszthatják őket az előre eltervezett jövőjüktől. Ez nem csak egy téma, szavakban egyszerűnek tűnik. Amikor a valódi megtérést (elme megújulása) kivesszük az egyház életéből soha nem lesz az emberek sorsában természetfölötti siker. Könnyű azt mondani, hogy a Szellem Úrrá lett életünkben, de hogy ez ténylegesen megvalósul-e az egy sorsdöntő kérdés.  Jelenések könyve szerint, a hét gyülekezetből ötnek fogalmuk sem volt arról, hogy meg kellene térniük. A bonyolult emberi személyiség rengeteg belső akadályt képes a megtérés (elme-csere) munkája elé állítani. Ádám és Éva esetében is ez látható, szellemükbe kijelentett és kidolgozott valóságok, hogyan lettek eltorzítva.