Tóth Lajos, Aratás Gyülekezet, 2011. szeptember 24.

1109112Miután megnyertük a bűnbocsánatot, a krisztusi szeretet közvetlenül Isten jelenlétéhez kapcsol bennünket és elváltoztat képére hasonlatosságára. Az elváltozásunk nem választható el Isten jelenlététől. Ábeltől kezdve Isten jelenlétének közelsége jelenti a hívő mivoltát. Ha ez a jelenlét nincs meg, akkor idővel egy un. ’elkülönülés program’ részesévé válhatunk.

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás Gyülekezete, Budapest, 2011. szeptember 11.

Ha nem szorongat bennünket Krisztus szerelme, akkor csak egy unalmas, beteljesületlen keresztény életet élünk meg. Ezért meg kell értenünk, hogy mit is okoz számunkra Isten irántunk érzett szerelme, hogy elmozdítsa a törvénykezést a kárhoztatást érzését és az ítélkezést lényünkből. Ekkor helyreáll a királyi törvény közreműködésével az atya-gyermek kapcsolat és az igaz gyermeki hit.