A félreértett Isten – Tóth Lajos

 202207232022. 07. 23.

Jézus Krisztus a magvető példázatában kifejti, hogy a királyság magon (királyságról szóló örömhír) keresztül működik Bennünk. Felszólít bennünket, újjászületésünk után is az Isten Igéjébe vetett hit alapján, azaz a belénk vetett mag hatása által cselekedjünk és éljünk. Amivel Isten bennünket meg akar áldani, az a belénk vetett magján keresztül érthető meg. Isten magja tartalmazza a válaszokat és megoldásokat minden gondunkra és problémánkra. A Szent Szellem az, aki által Isten szól. A Szentírásban lévő láthatatlan szellemi javakat akkor tudjuk elfogadni, ha tanulmányozásakor szól hozzánk az Úr belső fülünkön keresztül. Ezt nevezzük spirituális hallásnak. Az istenfélő hívők alárendelik magukat Istennek belénk ültetett magjának, mert tudják, hogy az az Úr jelenlétét, természetét, erejét hordozza, és a hit tárgyait, Isten magjából lehet megragadni.